Polityka prywatności i Regulamin

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych zawiera informacje na temat przetwarzania danych użytkowników przez Atelier. Dotyczy ono wszystkich stron internetowych, aplikacji mobilnych oraz innych usług i ofert firmy Atelier.
1. Zakres przetwarzanych danych
W zależności od tego, czy użytkownik kontaktuje się z nami online, telefonicznie, osobiście czy w inny sposób, oraz z jakich usług korzysta, przetwarzane są różne dane z różnych źródeł. Wiele z przetwarzanych przez nas danych użytkownik podaje nam sam, korzystając z naszych usług lub kontaktując się z nami, przykładowo gdy się rejestruje i podaje w tym celu swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail czy adres pocztowy, NIP, Regon, numer telefonu. Uzyskujemy także techniczne dane urządzeń i dane dostępu, które są rejestrowane automatycznie podczas interakcji użytkownika z naszymi usługami. Wszystkie dane osobowe podawane są dobrowolnie, a wyrażenie zgody na przetwarzanie tych danych jest niezbędnym warunkiem realizacji zamówienia. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się z Polityką Prywatności, prosimy nie nabywać produktów i usług oferowanych przez firmę Atelier.

2. Cel przetwarzania danych
Przetwarzamy dane użytkowników, przestrzegając przy tym wszystkich mających zastosowanie przepisów w zakresie ochrony danych. Celem przetwarzania danych jest realizacja zakupów oraz udostępnianie, personalizacja, rozwój i bezpieczeństwo naszych usług.
Atelier wykorzystuje pliki “cookies” w celu zapewnienia bezpieczeństwa, logowania, dostępu do Serwisu, dostarczania usług i treści dostosowanych do indywidualnych potrzeb i zainteresowań Użytkowników oraz w celach statystycznych i marketingowych. W plikach “cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu. Pliki cookies nie zawierają danych osobowych. Wyłączenie akceptacji plików cookies w przeglądarce internetowej przez Użytkownika może spowodować utrudnienia lub uniemożliwi prawidłowe korzystanie z serwisu.
Sklep Atelier zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności. Wiadomości te dotyczyć będą technicznych aspektów funkcjonowania Serwisu (komunikaty techniczne), zmian w regulaminach lub polityce prywatności. Przedmiotowe wiadomości nie będą zawierały informacji handlowych.

3. Usługi spersonalizowane
Niezależnie od miejsca, czasu i używanego urządzenia oferujemy każdemu użytkownikowi indywidualny proces zakupów oraz ofertę dostosowaną do jego indywidualnych zainteresowań. Dlatego przetwarzanie danych użytkowników w celu personalizacji naszych usług jest stałą częścią działalności Atelier.


4. Newsletter
Użytkownik może dobrowolnie wyrazić osobną zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną (newsletter), na wskazany adres poczty elektronicznej, na temat produktów i usług oferowanych przez sklep Atelier. Użytkownik może także w każdej chwili wycofać zgodę na otrzymywanie informacji handlowej poprzez wysłanie wiadomości e-mail w tym zakresie na adres modatotu@modatotu.pl.
5. Udostępnianie danych osobowych
Atelier przekazuje dane użytkownika jedynie wówczas, gdy jest to dozwolone według prawa ochrony danych osobowych. W związku z realizacją zamówień i prowadzeniem sklepu internetowego Atelier współpracuje z innymi usługodawcami: na przykład w zakresie obsługi klienta (np. usługodawca obsługujący infolinię), z usługodawcami w zakresie urządzeń technicznych (np. obsługa centrów obliczeniowych, usługi hostingowe) lub z przedsiębiorstwami logistycznymi (np. firmy kurierskie, Poczta Polaska). Zasadniczo usługodawcy ci mogą przetwarzać dane użytkowników na nasze zlecenie wyłącznie na określonych warunkach. Jeżeli pracują oni dla nas jako podmioty przetwarzające, uzyskują dostęp do danych użytkownika wyłącznie w zakresie i na okres, jaki jest niezbędny w celu realizacji określonej usługi.
6. Prawa użytkownika w zakresie ochrony danych osobowych
W ramach określonych wymogów ustawowych użytkownikowi przysługują następujące ustawowe prawa ochrony danych: prawo do informacji (artykuł 15 rozporządzenia podstawowego o ochronie danych), prawo do usunięcia (artykuł 17 rozporządzenia podstawowego o ochronie danych), prawo do korekty (artykuł 16 rozporządzenia podstawowego o ochronie danych), prawo do ograniczenia przetwarzania (artykuł 18 rozporządzenia podstawowego o ochronie danych), prawo do przenoszalności danych (artykuł 20 rozporządzenia podstawowego o ochronie danych), prawo do złożenia zażalenia do organu nadzoru ds. ochrony danych (artykuł 77 rozporządzenia podstawowego o ochronie danych), prawo do odwołania zgody (artykuł 7 ustęp 3 rozporządzenia podstawowego o ochronie danych) oraz prawo do sprzeciwu wobec określonych działań w zakresie przetwarzania danych (artykuł 21 rozporządzenia podstawowego o ochronie danych).
7. Termin przechowywania danych osobowych
Dane osobowe użytkowników przechowujemy tak długo, jak jest to niezbędne dla celów wymienionych w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych, w szczególności w celu realizacji naszych zobowiązań umownych i ustawowych. Możemy też przechowywać dane osobowe użytkowników do innych celów, np. dopóki ustawa pozwala nam na dalsze ich przechowywanie do określonych celów, łącznie z obroną roszczeń prawnych.

8. Ochrona danych osobowych
Dane osobowe użytkownika są przez nas przekazywane w bezpieczny sposób przy użyciu szyfrowania. Dotyczy to procesu składania zamówienia oraz logowania klienta. Stosujemy system kodowania SSL (Secure Socket Layer). Ponadto nasze strony internetowe oraz inne systemy są zabezpieczane poprzez działania techniczne i organizacyjne przed utratą, zniszczeniem, dostępem, zmianami lub rozpowszechnianiem danych użytkowników przez osoby nieupoważnione.
9. Zmiany niniejszego oświadczenia o ochronie danych i osoby kontaktowe
Wszelkie zmiany dotyczące Polityki prywatności będą publikowane na tej stronie, a o istotnych zmianach będziemy informować w bardziej widoczny sposób (w przypadku niektórych usług włącznie z wysłaniem powiadomienia e-mail informującego o zmianach Polityki prywatności).
Pytania dotyczące ochrony danych w firmie Atelier można w każdej chwili kierować do naszego pełnomocnika ds. ochrony danych. Jest on dostępny pod adresem politykaprywatnosci.atelier@gmail.com.
REKLAMACJE

 

Adres do reklamacji: ul. Koński Jar 1/13, 02-785 Warszawa

Opis procedury reklamacji:

 1. Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem mailowym modatotu@gmail.com lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
  1. imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
  2. datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
  3. przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
  4. wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
 2. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 3. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
 4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej wskazanej w adresie do reklamacji.

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy:

W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług - zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności za zwracany towar.
Aby odstąpić od umowy zawartej na Allegro, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail podany w treści aukcji. Oświadczenie woli powinno zawierać wszystkie informacje wskazane poniżej.


Przesyłkę należy nadać na adres wskazany powyżej jako adres do reklamacji.Oświadczenie o odstąpieniu od umowy:

(Oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

[DANE SPRZEDAJĄCEGO]
…………………………….
…………………………….
…………………………….

Ja……………………………….niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ……….…………………………………………………………………………………………………………., numer oferty……………………………………… .
Data zawarcia umowy to ………………………………………., data odbioru ……………………………………………….… .Imię i nazwisko………………………………………………………….
Login Allegro……………………………………………………………..
Adres …..…………………….……..…………………………………….
Data………………………………………………………………………….
…….……………………………………………………………………
Podpis (tylko jeżeli formularz jest wysłany w wersji papierowej)


Koszt zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy:

W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru.

           

 

OBOWIĄZEK DOSTARCZENIA RZECZY BEZ WAD

Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć rzecz bez wad, z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie sprzedaży. Na oferowane produkty sprzedawca nie udziela gwaracji, chyba, że w treści oferty jest wskazane inaczej.

 

BRAK ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.


MOŻLIWOŚĆ SKORZYSTANIA Z POZASĄDOWYCH SPOSOBÓW ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ DOSTĘP DO TYCH PROCEDUR

 1. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. 

 

 

Dane firmy

Sklep internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną i hurtową za pośrednictwem sieci Internet. Właścicielem sklepu jest firma:

ATELIER

ul. Teligi 5/8

02-777 Warszawa

NIP 567-174-55-28

REGON 142629593

wpisana do ewidencji działalności gospordarczej

prowadzonej przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy

pod numerem 517727

Nr GIOŚ: E0017937WBW

 
Dodatkowe informacje

1. Określenia dot. koloru (złoty, srebrny) mają znaczenie jedynie wartościujące kolor i nie wskazują z jakiego materiału jest wykonany towar. W przypadku biżuterii wykonanej ze srebra i złota, wyraźnie jest to wskazane w opisie produktu (wraz z próbą).


2. Dokonując zakupu Klient upoważnia Sprzedającego do zawarcia w jego imieniu i na jego rzecz umowy z Pocztą Polską, jeżeli taki rodzaj przesyłki został wybrany stosownie do opcji udostępnionej w ramach danej aukcji.

Pełnomocnictwo dotyczy wyłącznie zawarcia tej jednej umowy w odniesieniu do wysyłki przedmiotu z danego zamówienia.

Za swoje usługi pełnomocnik nie pobierze poza ceną za towar odrębnego wynagrodzenia.

Pełnomocnik zobowiązuje się zachować dokumenty dotyczące zawarcia umowy z Pocztą Polską dla celów reklamacyjnych.

Przy udzielonym pełnomocnictwie kwota wysyłki podana w opisie aukcji i wpłacona nie będzie uwzględniona na fakturze VAT. W przypadku braku zgody na udzielenie pełnomocnictwa lub potrzeby uwzględnienia kosztów transportu na fakturze, Klient jest zobowiązany doliczyć do kosztów transportu (nie towaru) podatek VAT w wysokości 23% i wnieść na konto Sklepu.

3. W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany towar wraz z protokołem niezgodności, a także ewentualne oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań, należy odesłać na adres Sklepu za pomocą Poczty Polskiej listem ekonomicznym.

Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

4. W przypadku uznania reklamacji za zasadną, Sklep wysyła Klientowi nową partię towarów określonych co do rodzaju z towarami reklamowanymi – w przypadku, gdy towary takie będą znajdować się w magazynie Sklepu. W pozostałych przypadkach, Sklep zwróci Klientowi równowartość kosztów zakupu reklamowanych towarów. Wysłanie towarów nowych lub zwrot kosztów zakupu towarów nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od dnia uznania reklamacji za zasadną.

Koszty wysyłki towarów nowych pokrywa Sklep.

5. Logowanie do naszego Sklepu odbywa się za pomocą szyfrowanego połączenia, co ogranicza ryzyko nieuprawnionego wglądu do danych naszych Klientów.

6. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach Sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje z chwilą wysłania towarów do Klienta.

7. Regulamin określa zasady zakupów w Sklepie. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.

8. Wszystkie informacje zawarte na niniejszej stronie (w szczególności regulamin, opisy sekcji, zdjęcia oraz opisy towarów) są chronione prawem autorskim. Ich użycie bez zgody Sklepu jest zabronione.